TGJU Gold & Currency Network
سامانه گفت و گوی آنلاین

Interbank Rate

  • Live information Indicator

  • Forecast Indicator

Country Last Time Previous Range Metric

Angola

15.20 20 Jun 14.81 7.24 : 21.05 Jun/20

Argentina

16.20 20 Jun 14.06 1.2 : 1390 Jun/20

Australia

1.22 19 Sep 1.1 1.1 : 18.18 ٪

Austria

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 : 9.87 Apr/20

Bahrain

2.30 20 Jul 2.3 1 : 5.28 Jul/20

Bangladesh

5.01 20 Jun 4.97 0.74 : 33.54 Jun/20

Belgium

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 10.63 Apr/20

Benin

2.50 20 May 3.9 2.5 : 7.35 May/20

Brazil

0 20 Jul 3.43 0.89 : 16.05 Jul/20

Bulgaria

-0.23 20 Jul -0.23 -0.23 : 7.28 Jul/20

Burkina Faso

2.50 20 May 3.9 2.5 : 7.35 May/20

Canada

0.54 20 Jul 0.54 0.43 : 8.95 Jul/20

Chile

0.25 20 Jul 0.25 0.06 : 7.45 Jul/20

China

2.68 20 Jul 2.68 0 : 9.89 Jul/20

Colombia

2.50 20 Jul 2.5 2.48 : 13.5 Jul/20

Croatia

0.18 20 Jul 0.18 0.1 : 16.96 Jul/20

Czech Republic

0.17 20 Jul 0.17 0.15 : 27.63 Jul/20

Denmark

-0.19 20 Jul -0.19 -0.52 : 16.81 Jul/20

Ecuador

2.10 20 Jul 2.1 0.11 : 14.67 Jul/20

Euro area

-0.44 20 Jul -0.44 -0.54 : 5.39 Jul/20

Finland

-0.45 20 Jul -0.45 -0.49 : 16.14 Jul/20

France

-0.15 20 Jun -0.08 -0.42 : 5.13 Jun/20

Germany

-0.38 20 Jun -0.27 -0.42 : 14.57 Jun/20

Greece

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 105 Apr/20

Guinea Bissau

2.50 20 May 3.9 2.5 : 7.35 May/20

Hong Kong

0.48 20 Jul 0.48 0.07 : 15.56 Jul/20

Hungary

0.61 20 Jul 0.61 0.02 : 32 Jul/20

Iceland

1.36 20 Jul 1.36 1.36 : 18.47 Jul/20

India

3.22 20 Jul 3.18 3.1 : 12.97 Jul/20

Indonesia

4.38 20 Jul 4.38 4.19 : 57.79 Jul/20

Ireland

-0.42 20 Jun -0.31 -0.43 : 22.5 Jun/20

Italy

-0.38 20 Jun -0.27 -0.42 : 20.51 Jun/20

Ivory Coast

2.50 20 May 3.9 2.5 : 7.35 May/20

Japan

-0.05 20 Jul -0.05 -0.13 : 8.5 Jul/20

Jordan

0 20 May 2.15 0.71 : 8.92 May/20

Kazakhstan

10.50 20 Jul 10.5 0 : 24 Jul/20

Kenya

5.13 20 Apr 4.4 0.4 : 68.3 Apr/20

Kuwait

1.56 20 Jul 1.56 0.63 : 11.95 Jul/20

Latvia

0.17 20 Jul 0.17 0.16 : 23.5 Jul/20

Lebanon

0 20 May 3 0 : 275 May/20

Lithuania

-0.38 20 Jun -0.27 -0.42 : 21.75 Jun/20

Macau

0.80 20 Jun 1.26 0.15 : 6.99 Jun/20

Malaysia

2.02 20 Jul 2.02 2.02 : 14.5 Jul/20

Mexico

5.65 20 Jun 6 3.29 : 89.48 Jun/20

Mongolia

10.84 20 Jan 11 5.96 : 15.96 Jan/20

Netherlands

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 14.19 Apr/20

New Zealand

1.53 19 Sep 1.25 1.25 : 24.25 Sep/19

Norway

0.30 20 Jul 0.3 0.26 : 27.21 Jul/20

Pakistan

7.75 20 May 7.88 1.21 : 17.42 May/20

Peru

1.29 20 Jul 1.29 0.04 : 552 Jul/20

Poland

0.15 20 Jul 0.15 0.15 : 29.58 Jul/20

Portugal

-0.33 20 Apr -0.33 -0.44 : 17.82 Apr/20

Romania

2.00 20 Jul 2 0.49 : 207 Jul/20

Russia

6.72 20 Mar 6.07 4.2 : 45.3 Mar/20

Rwanda

0 20 Jan 5.52 2.28 : 12.85 Jan/20

Saudi Arabia

1.13 20 May 1.23 0.6 : 5.24 May/20

Serbia

1.02 20 Jul 1.02 1.02 : 19.18 Jul/20

Singapore

0.44 20 Jul 0.44 0.34 : 9.84 Jul/20

Slovenia

-0.38 20 Jun -0.27 -0.42 : 6.9 Jun/20

South Africa

3.79 20 Jul 3.79 3.79 : 16.96 Jul/20

South Korea

0.62 20 Jul 0.62 0.62 : 6.14 Jul/20

Spain

-0.38 20 Jul -0.38 -0.4 : 15.75 Jul/20

Sri Lanka

6.96 20 Jul 6.96 0.13 : 27.58 Jul/20

Suriname

12.60 19 Sep 9.3 5.4 : 18.6 Sep/19

Sweden

0.02 20 Jul 0.02 -0.65 : 13.13 Jul/20

Switzerland

-0.69 20 Jul -0.69 -0.96 : 10 Jul/20

Taiwan

0.48 20 Jul 0.48 0.47 : 2.37 Jul/20

Thailand

0.63 20 Jul 0.63 0.62 : 5.41 Jul/20

Turkey

8.43 20 Jul 8.43 4.74 : 28.52 Jul/20

Ukraine

8.50 20 Jul 8.5 3.59 : 32.16 Jul/20

United Arab Emirates

0.55 20 Jul 0.55 0.55 : 6.96 Jul/20

United Kingdom

0.08 20 Jul 0.08 0.08 : 15.63 Jul/20

United States

0.26 20 Jul 0.26 0.22 : 10.63 Jul/20

Uruguay

0.43 20 Jun 0.62 0.32 : 7.11 Jun/20

Vietnam

1.80 20 Jul 1.8 1.8 : 19.77 Jul/20
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Angola

15.20 20 Jun 14.81 14.81 14.31 14.81 Jun/20

Argentina

16.20 20 Jun 8.07 8.07 6.07 10.07 Jun/20

Australia

1.22 19 Sep 1.22 1.22 1.22 0.97 ٪

Austria

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Bahrain

2.30 20 Jul 2.25 2.25 2.25 2.25 Jul/20

Bangladesh

5.01 20 Jun 4.47 4.47 4.47 4.72 Jun/20

Belgium

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Benin

2.50 20 May 3.9 3.9 3.9 3.9 May/20

Bulgaria

-0.23 20 Jul -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 Jul/20

Burkina Faso

2.50 20 May 3.9 3.9 3.9 3.9 May/20

Canada

0.54 20 Jul 0.56 0.56 0.56 0.56 Jul/20

Chile

0.25 20 Jul 0.45 0.45 0.45 0.45 Jul/20

China

2.68 20 Jul 2.68 2.68 2.68 2.68 Jul/20

Colombia

2.50 20 Jul 2.49 2.49 2.74 2.49 Jul/20

Croatia

0.18 20 Jul -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Jul/20

Czech Republic

0.17 20 Jul 0.17 0.17 0.17 0.17 Jul/20

Denmark

-0.19 20 Jul -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 Jul/20

Ecuador

2.10 20 Jul 1.25 1.25 1.25 1.25 Jul/20

Euro area

-0.44 20 Jul -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 Jul/20

Finland

-0.45 20 Jul -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 Jul/20

France

-0.15 20 Jun -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 Jun/20

Germany

-0.38 20 Jun -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 Jun/20

Greece

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Guinea Bissau

2.50 20 May 3.9 3.9 3.9 3.9 May/20

Hong Kong

0.48 20 Jul 0.78 0.78 0.78 0.78 Jul/20

Hungary

0.61 20 Jul 0.7 0.7 0.7 0.7 Jul/20

Iceland

1.36 20 Jul 1.38 1.38 1.63 1.38 Jul/20

India

3.22 20 Jul 2.69 2.69 2.69 2.94 Jul/20

Indonesia

4.38 20 Jul 4.65 4.65 4.65 4.65 Jul/20

Ireland

-0.42 20 Jun -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 Jun/20

Italy

-0.38 20 Jun -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 Jun/20

Ivory Coast

2.50 20 May 3.9 3.9 3.9 3.9 May/20

Japan

-0.05 20 Jul -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 Jul/20

Kazakhstan

10.50 20 Jul 11.5 11.5 11.5 11.5 Jul/20

Kenya

5.13 20 Apr 4.88 4.63 4.63 4.88 Apr/20

Kuwait

1.56 20 Jul 1.56 1.56 1.56 1.56 Jul/20

Latvia

0.17 20 Jul 0.17 0.17 0.17 0.17 Jul/20

Lithuania

-0.38 20 Jun -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 Jun/20

Macau

0.80 20 Jun 0.81 0.81 0.81 0.81 Jun/20

Malaysia

2.02 20 Jul 2.3 2.3 2.3 2.3 Jul/20

Mexico

5.65 20 Jun 5.65 5.65 5.9 5.65 Jun/20

Mongolia

10.84 20 Jan 9.34 8.84 8.84 9.34 Jan/20

Netherlands

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

New Zealand

1.53 19 Sep 0.78 0.78 0.78 1.03 Sep/19

Norway

0.30 20 Jul 0.36 0.36 0.36 0.36 Jul/20

Pakistan

7.75 20 May 11.19 11.19 11.69 11.19 May/20

Peru

1.29 20 Jul 2.28 2.28 2.28 2.28 Jul/20

Poland

0.15 20 Jul 0.16 0.16 0.16 0.16 Jul/20

Portugal

-0.33 20 Apr -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 Apr/20

Romania

2.00 20 Jul 1.8 1.8 2.05 1.8 Jul/20

Russia

6.72 20 Mar 6.72 6.72 6.72 6.72 Mar/20

Saudi Arabia

1.13 20 May 1.13 1.13 1.13 1.13 May/20

Serbia

1.02 20 Jul 1.04 1.04 1.04 1.04 Jul/20

Singapore

0.44 20 Jul 0.37 0.37 0.47 0.37 Jul/20

Slovenia

-0.38 20 Jun -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 Jun/20

South Africa

3.79 20 Jul 3.85 3.6 3.6 3.85 Jul/20

South Korea

0.62 20 Jul 0.66 0.66 0.66 0.66 Jul/20

Spain

-0.38 20 Jul -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 Jul/20

Sri Lanka

6.96 20 Jul 6.96 6.96 6.96 6.96 Jul/20

Suriname

12.60 19 Sep 2.6 0.1 0.1 2.6 Sep/19

Sweden

0.02 20 Jul 0.06 0.06 0.06 0.06 Jul/20

Switzerland

-0.69 20 Jul -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 Jul/20

Taiwan

0.48 20 Jul 0.36 0.36 0.36 0.49 Jul/20

Thailand

0.63 20 Jul 0.38 0.38 0.38 0.38 Jul/20

Turkey

8.43 20 Jul 8.2 7.7 7.7 8.2 Jul/20

Ukraine

8.50 20 Jul 8.5 8.5 8.5 8.5 Jul/20

United Arab Emirates

0.55 20 Jul 0.72 0.72 0.72 0.72 Jul/20

United Kingdom

0.08 20 Jul 0.13 0.13 0.13 0.13 Jul/20

United States

0.26 20 Jul 0.3 0.3 0.3 0.3 Jul/20

Uruguay

0.43 20 Jun -0.68 -0.68 -0.68 -0.58 Jun/20

Vietnam

1.80 20 Jul 1.55 1.55 1.55 1.55 Jul/20